Üdvözöljük a Jogvédő Iroda honlapján!

Jogi segítségnyújtás

Az új Ptk. (2013. évi V. tv.) vitathatatlanul kiemelkedő jogászi teljesítmény, amely nagy körültekintéssel és hatalmas szellemi energia ráfordításával készült el. Ez tekinthető az elmúlt ötven év legnagyobb és legfontosabb kodifikációs munkájának a kódex társadalmi jelentősége miatt, hiszen ez az a törvény, amely az életviszonyok legszélesebb körét szabályozza, és így valamennyiünket, embereket és szervezeti jogalanyokat egyaránt érint. Az új Ptk. Monista elvre épül, tehát a személyi és a vagyoni viszonyok komplex magánjogi szabályozására törekszik. A szerződési jog területén a monista elv azt jelenti, hogy az új Ptk. mellett nincs külön kereskedelmi törvény, hanem a Ptk. egyaránt átfogja az üzleti világ, a kereskedelmi forgalom professzionális szereplőinek, valamint a magánszemélyeknek a vagyoni viszonyait. A szerződési szabályokat tehát úgy kellett megalkotni, hogy azok valamennyi jogalany kapcsolatát rendezni legyenek képesek. Az új Ptk.-ban a kötelmi jogi szabályozás tehát nem az állampolgárok szerződéseire, hanem a kereskedelmi forgalom szerződéseire és ezáltal egy magasabb követelményszintre lett modellezve. A törvényjavaslat indokolása szerint: "A Ptk. szerződési rendelkezései tudatosan a piacgazdaság szigorúbb követelményeit tartják szem előtt." A törvény racionális, a döntéseikért felelősséget vállaló jogalanyokat feltételez. Ezzel szemben a valóság az, hogy – és ez nem csak a magánjog területén érhető tetten – a jogalanyok döntéseiket alapvető jogi ismeretek hiányában hozzák meg.

Pro Bono jogi tanácsadás

A Budapesti Ügyvédi Kamara becslése alapján tízezres nagyságrendű azoknak a száma, akiknek problémát jelent a jogi segítséghez való hozzáférés. Az angolszász jogi kultúrában a pro bono publico (“a közjóért”) kifejezés olyan, a közérdek érvényesülését elősegítő jogi tanácsadásra, képviseletre utal, melyet ügyvédek nyújtanak különböző személyeknek térítésmentesen, illetve önkéntes alapon. Jogvédő Irodánk elkötelezett a társadalmi szolidaritás iránt, ennek megfelelően pro bono tanácsadásra várja az arra rászorulókat. A tanácsadás előzetes bejelentkezéshez kötött.

Képviselet

Az élet bármely területén felmerült jogi problémák kapcsán – nem nonprofit jogsegélyszolgálatként – jogi szolgáltatást nyújtunk a kárt szenvedett magánszemélyek és gazdasági társaságok számára.